Gmina Halinów
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać na swój telefon komórkowy powiadomienia i ważne komunikaty z Gminy Halinów wypełnij poniższe pola i zaakceptuj regulamin systemu powiadamiania.
Nr telefonu (w formacie +48XXXYYYZZZ)*
Adres e-mail
Wybierz jednostkę, której jesteś mieszkańcem*
* pola obowiązkowe
Wybierz kategorie tematyczne:
Komunikaty Gminne/AwarieKomunikacjaSport
Kultura/Oświata
Kategorie tematyczne możesz wybrać tylko w trakcie dokonywania rejestracji. Jeśli chcesz zmienić przypisane Ci kategorie - wyrejestruj się i zarejestruj ponownie dokonując wyboru interesujących Cię kategorii.
   
Wyrejestrowanie - wpisz numer swojego telefonu do formularza i kliknij czerwony klawisz "wyrejestruj"
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Halinowie w zakresie: numer telefonu, adres e-mail przez Administratora danych osobowych – Gminę Halinów z siedzibą: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów w celu otrzymywania bieżących i ważnych informacji z Urzędu miejskiego w Halinowie.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  • podanie moich danych jest dobrowolne,
  • moje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przeze mnie zgody,
  • przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • przysługuje mi prawo do żądania sprostowania (poprawiania, uzupełnienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Halinowie moich danych osobowych, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rejestracja oznacza akceptację regulaminu