tuWiazowna
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać na swój telefon komórkowy powiadomienia i ważne komunikaty z Urzędu Gminy Wiązowna dotyczące wydarzeń, lokalnych utrudnień, wypełnij poniższe pola i zaakceptuj regulamin systemu powiadamiania.
Nr telefonu (w formacie +48XXXYYYZZZ)*
Adres e-mail
Wybierz teren, o którym chcesz otrzymywać powiadomienia*
(możesz także wybrać "Wszystkie sołectwa")
* pola obowiązkowe
Wybierz kategorie tematyczne:
WydarzeniaUtrudnienia i awarieKomunikaty i informacje urzędowe
Kategorie tematyczne możesz wybrać tylko w trakcie dokonywania rejestracji. Jeśli chcesz zmienić przypisane Ci kategorie - wyrejestruj się i zarejestruj ponownie dokonując wyboru interesujących Cię kategorii.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: Izabela, 22 512 58 33, e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych.


Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 22 512 58 56, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu otrzymywania bieżących i ważnych informacji z Urzędu Gminy Wiązowna i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (numer telefonu lub adres e-mail) w celu otrzymywania bieżących i ważnych informacji z Urzędu Gminy Wiązowna. Powiadomienia będą wysyłane przez system elektroniczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wysłanie uzupełnionego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem ww. zgody.

Rejestracja oznacza akceptację regulaminu